Neobyčejně rozmanitá krajina je domovem mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů, k jejichž ochraně bylo vyhlášeno celkem 11 zvláště chráněných území. Napříč regionem se táhne pruh devonských vápenců, na který jsou vázány turisty vyhledávané Javoříčské a Mladečské jeskyně. Z hlediska krajinného rázu jsou nejhodnotnější lokality součástí přírodních parků Kladecko, Velký Kosíř, Terezské údolí a Bohdalov-Hartinkov.