V regionu se nachází mnoho zajímavých památek od pravěkých objektů, přes středověké hrady a tvrze, až po novověká šlechtická sídla a sakrální stavby (kostely, kapličky, boží muka, kříže atd). Z dalších objektů lze uvést např. smírčí kříže, které jsou typické především pro oblast Litovelska, dále vojenská opevnění z období švédských válek, nebo také objekty související s těžbou a zpracováním vápence či železných rud v oblasti Kladecka.