Bohuslavické rybníky
Soustava 6 rybníků se nachází východně od obce Bohuslavice u Konice. Jejich výstavba započala roku 1950 a poslední šestý rybník byl vystavěn v roce 2005. Jsou mokřadním biotopem ptáků. Účel plní jako chovné rybníky, proto je zde celoroční zákaz rybolovu!
Panské rybníky
Soustava průtočních rybníků přehrazovala již v minulosti celé údolí toku Javoříčka. Cílem obnovy tří rybníků se dvěmi vodními tůněmi je zvýšení ekologické stability území, zabezpečení přírodní rovnováhy a podmínek přírodně blízkých ekosystémů v okolní krajině. Možnost rybolovu.
Kamenolom Nová ves
Zatopený lom se nachází v Nové Vsi u Litovle. Lokalita je v letním období hojně využívaná ke koupání. Možnost parkování a občerstvení na místě. Vodní plocha je také rybářským revírem.
Přehradní nádrž Vilémov
Tato vodní nádrž se nachází na říčce Blata poblíž Vilémova. Je soukromím rybářským revírem a v letních měsících je zde možnost koupání.
Přehrada Kladky
Tato vodní nádrž se nachází nedaleko Kladek a je napájena známým potokem Špraňkem. Je rybářským revírem a v letních měsících je zde možnost koupání.
Přehrada Loučka
Přehrada leží nedaleko obce Loučka. V letním období je zde možnost koupání.
Nebeský rybník Pěnčín
Unikátní rybník uprostřed Pěnčína, který nemá žádné přítoky a je napájen spodními prameny. Na rybníku je možnost rybolovu.
Čertovy rybníky – Čunín
Vodní plochy využívané ke komerčnímu sportovnímu rybolovu se nacházejí nedaleko Čunína na Konicku. Za rybařením je zde možné dojet i po železnici.
Fuňkova studánka
Za obcí Vilémov ve směru na Nové Pole se v lesní části nachází upravená studánka, která je označována za oficiální pramen řeky Blaty. Součástí studánky je také dřevěný přístřešek a lavečky na posezení. Okolí pramene je zpevněno kamennou dlažbou.
Ochozská Kyselka
Již před rokem 1900 byly známy prameny, jež vyvěraly ve svahu ze tří žlábků. Z jednoho žlábku vyvěrala kyselka, z druhého sirná voda a ze třetího povrchová voda. Chemické rozbory ukázaly, že kyselka je železito-alkalická. Po roce 1925 se tu budovaly lázně (budoval je Dr. Josef Špaček, rodák z Laškova), ale brzy zanikly. Několik let zde fungoval hostinec a taneční sál.
Pramen Pilavky
V západní části katastru při hranici s obcí Hačky se nachází pramen říčky Pilávky (pravostranný přítok Šumice), u něhož najdeme kamennou sochu stejnojmenné víly, k níž se váže jedna z místních pověstí. V lese Březina pak lze nalézt i další menší vodní plochy. Jedno z takových míst je nazýváno U Dvou studánek a je zde zbudována chatka ZŠ Hvozd.
Pramen Špraňku
Pramen je krásně vyčištěn a zastřešen. V blízkosti studánky se nachází malá lávka přes potok, lavička a stolek. Oprava proběhla v červenci roku 2012.
Studánka Pod Kapličkou
O prameni u kapličky Sv. Jana Nepomuckého se zmiňují i historické údaje: „V těchto místech, kde se formani i koně mohli u chladného pramene občerstviti…“. V současné době se kaplička jakoby propadá a v pravém rohu před kapličkou se neustále zadržuje voda, zřejmě pozůstatek pramene.
Studánka v Nectavě
V roce 1996 byl proveden rozbor vody na OHS Trutnov a voda vyšla výborně. Leden 2014 – ke studánce přibylo překrásné posezení laveček,stolu a to vše pod stříškou – ideální na odpočinek při procházce.
Svatá voda u Choliny
Pramen se nachází přímo u modré turistické značky z Choliny do Javoříčka v lese. Nad pramínkem je v nice asi 30 cm vysoká soška Panny Marie.
Svatá voda u Cakova
Září 2011 – proběhla oprava a nátěr kapličky, počítá se s opravou střechy – rodina Bubeníkova a Oštádalova.