Rozhledna Velký kosíř
Na vrchu Velký Kosíř u Slatinek na Prostějovsku se nachází nová rozhledna vysoká 28 metrů. Z rozhledny se můžete pokochat pohledem na rovinatou Hanou, kopce Drahanské vrchoviny i siluetu Nízkého Jeseníku. Velký Kosíř (441 m n.m.) je dominantou hanácké roviny, nachází se mezi městečky Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem a Slatinice.
Technické památky – Kruhovský mlýn u Kandie
V údolí toku Šumice v úseku mezi Kandií a Krakovcem se nacházejí pozůstatky starého vodního mlýna místními lidmi označovaného jako „Kruhák“. Jeho počátky lze klást již do období pozdní gotiky (zachovány jsou dnes pouze gotické sklepy). V současnosti je plánována kompletní rekonstrukce staveb i s nádvořím. Součástí objektu budou bytové jednotky k pronájmu, společenská místnost a malá restaurace.
Technické památky – Ondráškův Mlýn u Vojtěchova
Odráškův mlýn nedaleko Vojtěchova je skutečnou perlou zdejšího kraje. Najdeme jej při cestě k Milkovu nedaleko hájovny Jalovčí na horním toku potoka Špraňku, který protéká údolím. Poprvé je zmiňován jako mlýn patřící k vesnici v roce 1545. Není ovšem jasné, zda se jednalo o tento konkrétní mlýn. Skutečně první věrohodná zmínka o Odráškově mlýně spadá až do 17. století.
Technické památky – Růžový mlýn u Náměště na Hané
Stavení se nachází v počáteční části údolí ve směru od Náměšti. Jeho součástí bývala dřív též panská pila. K osamělému Růžovému mlýnu se váže také několik lidových pověstí, o kterých se můžeme dočíst na informačním panelu naučné stezky.
Technické památky – Větrný mlýn v Hačkách
Původně dřevěný beraní mlýn z roku 1826 byl po požáru v roce 1911 přestavěn do dnešní podoby. Mlýn pouze šrotoval a vyráběl kroupy, později pomocí spalovacího motoru. Šestiramenné větrné kolo je původní.
Technické památky – Větrný mlýn v Přemyslovicích
Původně dřevený mlýn holandského typu byl do Přemyslovic z nedalekého Plumlova přestěhován roku 1841. Po požáru v roce 1883 byl téhož roku vystavěn znovu a mlel až do roku 1945. Mlýn má vysokou historickou hodnotu, protože neprošel žádnými stavebními úpravami a i vnitřní vybavení se zachovalo v původní podobě.
Technické památky – Vápencová pec Rachavy u Kovářova
Pec je kruhovou stavbou z lomového kamene se šamotovou vyzdívkou. Pece této konstrukce byly sice značně úsporné, avšak jejich nevýhodou byl velký podíl ruční práce a proto v konkurenci s velkými průmyslovými podniky od poloviny 20. století postupně zanikaly. Dochovaná pec, která byla v provozu krátce kolem roku 1925, je ojedinělou technickou památkou významně dokumentující tradiční způsob drobné regionální výroby.
Válečné stopy – Pietní areál Javoříčko
5. května roku 1945 byla ves Javoříčko vypálena a rozbořena jednotkami SS jako pomsta za podporu partyzánům. 38 mužů starších 15 let bylo zavražděno. Tragédii připomíná památník stojící nedaleko nově vystavěné obce. Na monolitickém podstavci je umístěno sousoší šesti postav představujících vítězství. Autory jsou sochař Jan Tříska a architekt Miroslav Putna.
Válečné stopy – Vojenské polní opevnění u Ludéřova
Lokalita příznačně označovaná jako “Švédské šance” byla dle některých badatelů vybudována již v době laténu jako keltská svatyně. Podle posledních průzkumů se však zdá pravděpodobnější, že objekt vznikl až v novověku v souvislosti vojenskými přesuny. Valy byly totiž postaveny přímo na úvozových cestách, které jsou dle dosavadních nálezů novověkého původu.
Válečné stopy – Vojenské polní opevnění u Olbramic
Novověké polní opevnění zvané reduta vzniklo pravděpodobně během třicetileté války, jak naznačují i archeologické nálezy. Válečné události postihly střední Moravu hlavně v letech 1642 – 1650, kdy byla Olomouc obsazena Švédy a císařské vojsko se několikrát neúspěšně pokoušel dobýt město nazpět. Lze předpokládat, že valy jsou ze stejné doby jako ty u Ludéřova.
Drobné památky na cestách – Menhir u Střížova
Obelisk byl vztyčen teprve nedávno skupinkou obdivovatelů keltské kultury, a to v souvislosti s novými archeologickými nálezy učiněnými na lokalitě “Švédské šance”, podle nichž by valy mohly pocházet již doby laténu, kdy sloužily jako keltská svatyně. Podle posledních průzkumů se však zdá pravděpodobnější, že objekty přece jen vznikly až v novověku v souvislosti vojenskými přesuny.
Drobné památky na cestách – Boží muka poblíž muzea v Litovli
Boží muka byla přemístěna z Palackého ulice s letopočtem 1594. Stávala naproti hostince U zeleného stromu a značila ukončení morové epidemie.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Bílé Lhotě
Smírčí kříž byl až do roku 2002 ukryt v dvoumetrové hloubce. Při výkopech kolem domu blízko arboreta se kříž opět dostal na světlo. Nyní je asi 30 m od místa nálezu v Arboretu v Bílé Lhotě.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Bílsku
Tajemný smírčí kříž v Bílsku není nijak skryt. Najdeme ho na okraji obce směrem od Litovle vpravo, vedle božích muk. Jeho stáří je cca 400 let. Jedná se o dvojici na sobě nezávislých kamenů.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Cholině
Tajemný smírčí kříž v Cholině už příliš kříž nepřipomíná. Jeho ramena poznamenal zub času. Chrání ho zděná kaplička, která je postavena dodatečně. Najdeme ho u fotbalového hřiště. Staří kříže je cca 400 let.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Krakovci
Objekt se nachází na jižním okraji obce Krakovec u silnice směřující z Krakovce na Laškov (napravo od kapličky). Kámen je již ve velmi zdevastovaném stavu.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Senici na Hané
Smírčí kříž stojí na kraji obce vedle sochy svatého Tomáše v ulici Hliníky. Jedná se o pískovcový kříž s rameny a hlavou do kruhu. Na čelní straně je vysekán tvar kopí.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž v Seničce
Smírčí kříž se nachází vedle obecní váhy na kraji obce směrem k Senici na Hané. Je umístěný v kapličce z 19. století. Ramena kříže jsou již sotva znatelná, staří kříže je cca 400 let.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž ve Slatinicích
Klínový kříž z pískovce s odlomeným pravým ramenem, na přední straně reliéf meče, na zadní letopočet 1?59 (druhá číslice je nejasná). Stojí v obci v parčíku vpravo od silnice Slatinice – Luběnice, poblíž nádraží vedle (Božích muk).
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž ve Vilémově
Smírčí kříž je „uvězněný“ v kamenné zídce u domku č.p. 142 ve středu obce (poblíž odbočné cesty oddělující nemovitost od budovy pošty). Na kříži je reliéf meče. Stáří kříže je asi 400 let.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž ve Vranové 1
Smírčího kříže, který se nachází při silnici z Vranové na Městečko Trnávku, si povšimne snad každý. Je vysoký, udržovaný a oplocený. Je uváděn ve většině informačních pramenů, které se těmito pozoruhodnými svědky temných zločinů dob dávno minulých zabývají.
Drobné památky na cestách – Smírčí kříž ve Vranové 2
Najdete jej na trávníku na návsi ve Vranové, mezi kaplí a památníkem padlých hrdinů. Kříž původně stával na mezi u silnice z Vranové Lhoty do Veselí. Na kříži je stále dobře viditelný reliéf se symbolem kominického řemesla – tedy žebříkem – a obrysem krátkého kopí.
Drobné památky na cestách – Starý kamenný most u Bouzova 1
Most se nachází v blízkosti hřbitovního kostela sv. Maří Magdaleny u obce Bouzov. Zajišťoval přechod přes bezejmennou vodoteč na historické trase vedoucí z Olomouce na Bouzov. Přestože je konstrukce relativně zachovalá, objekt již není používán – současná silnice jej obchází. Stáří mostu je neznámé.
Drobné památky na cestách – Starý kamenný most u Bouzova 2
Most překlenuje potok Javoříčku (dříve označovaný jako Špraněk) poblíž Panských rybníků u Bouzova. Stavba byla vybudována jako součást historické trasy spojující oblast Lošticka a Malé Hané (Jevíčska). Přes most v současnosti prochází účelové komunikace (lesní cesta). Stáří objektu je neznáme.
Drobné památky na cestách – Starý kamenný most u Vranové Lhoty
Přes most doposud prochází silnice z Vranové Lhoty směrem na Hartinkov. Oproti klasické obloukové klenbě, která byla použita při stavbě mostů v okolí Bouzova, byla v tomto případě použita konstrukce lomeného oblouku. Most překlenuje Maratovský potok poblíž lokality nesoucí pomístní název Strážnice. Stáří objektu je neznámé.